شعب فروش فیزیکی

 

فروشگاه اینترنتی هوادار در فضای مجازی و اینترنت تنها و منحصر به فرد بوده و هیچ شعبه و نماینده ای ندارد.

اما با تلاش تیم تحقیق و توسعه، افتتاح شعب فیزیکی در دستور کار قرار گرفته و در آینده شاهد افتتاح اولین شعبه هوادار در تهران و در پی آن سایر شهرستان ها خواهیم بود.

هدف از این عمل، جلوگیری از تکثیر غیر قانونی، اطمینان از امنیت و راحتی کاربران هوادار در تهیه محصولات هواداریست.